قوس 100

معرفی محصول

تیغه های قوس 100 محصولی انحصاری و متفاوت از هولدینگ هوکارت

مشخصات فنی

0عرض تیغه 100میلیمتر

0ضخامت تیغه 20میلیمتر

0بیشترین عرض قابل نصب 8متر

0بیشترین ارتفاع قابل نصب 8متر

100عددتعداد تیغه در هر متر ارتفاع

تماشاخانه تصویر